Ik zie mezelf meer als een verhalenverteller dan sec beeldend kunstenaar.
Mijn hele leven ben ik bezig geweest met het vinden van talen om iets te vertellen. Dat kan in dans, theater, muziek, texten of in beeldende kunst . Deze verschillende facetten van de kunsten heb ik heb ik op amateur of professioneel niveau allemaal aangeraakt of me ooit in verdiept. Omdat het handvaardige  in mijn bloed zit is dat voor mij de meest aansluitende  manier om tot een verhaal te komen en het uit te werken in een specifieke beeldende taal.
Binnen dat nog steeds hele brede medium beeldende kunst, wil ik mij niet vastleggen op een bepaalde manier of binnen een bepaald kader van werken. De specifieke invalshoek die ik kies komt vaak op een heel natuurlijke wijze voort uit het verhaal wat ik aan het maken ben.
Net zoals in de literatuur neem ik de vrijheid om niet altijd perse liniair iets te vertellen. Er zijn allemaal verschillende constructies mogelijk, Zoals Bijvoorbeeld de fuga en battlesea waarbij vier series elk een specifiek deel vertellen.
Verhalen heeft de mens nodig om in de chaos ordening aan te brengen. Het is iets specifieks van de mens en ik ben van mening dat we er niet buiten kunnen. Zonder verhaal geen identiteit.
 
Contact:
Duve van Boggelen
Kunsthaus DAVIDU
Veenweg 4
47546 Kalkar Appeldorn
Duitsland
 (+49) 02824-971948